Monopol

monopoly-junior-600771_640

Visst är det väl få spel som har kommit att bli ett så självklart inslag i svenska hem som just Monopol. Det är inte bara i Sverige som det här spelet spelas frekvent – faktum är att det är världens mest sålda sällskapsspel.

Spelet går ut på vara så bra ”entreprenör” som möjligt. Sälj, köp, och hyr ut fastigheter på ett så smart sätt som möjligt för att vinna spelomgången. Den som tar över staden först, eller som är rikast när spelet avslutas, är vinnaren.
Hur många kan man spela: 2-8 deltagare beroende på vilken variant du spelar. Det kan det vara olika.

Lämplig ålder: Rekommenderas från åtta år

Kom igång

Innan spelet kan dra igång ska en spelplan placeras på ett bord mellan deltagarna. I spelet ingår chanskort och allmäningskort som ska läggas på angivna platser på spelplanen. Sedan är det dags för varje speldeltagare att välja varsin spelpjäs, till exempel en bil eller en hatt. Dessa ska sedan placeras på gå-rutan längst ner i hörnet på spelplanen.

Därefter ska en av spelarna (gärna den mest pålitlige) utses som bankman. Bankmannen håller reda på finanserna under spelets gång, precis som det låter. En av bankmannens uppgifter är att dela ut ett startkapital på 30 000 kronor till vardera spelare. Spelar du ett monopol med kreditkort ska ett kort delas ut till varje spelare och sedan fyllas på med pengar.

Det här sker fördelat på följande vis (officiella regler för originalspelet):

  • Två st. 10 000-sedlar
  • Tre st. 2 000-sedlar
  • Två 1 000-sedlar
  • Två 500-sedlar
  • Sex 100-sedlar
  • Sex 50-sedlar
  • Fem 20-sedlar

Börja spela

  • Förflyttning och köp av gator

Ni flyttar helt enkelt era pjäser runt på spelplanen. Antal steg som pjäserna ska förflyttas bestäms av det antal som de två tärningarna visar efter ett kast.

När en spelpjäs hamnar på en tomt (som ännu inte ägs av någon annan spelare) kan tomten köpas från banken. Tomtens pris finns angivet på spelplanen.

En viktig sak att komma ihåg är att bankmannen ska hålla i en auktion i de fall som spelaren inte vill göra anspråk på tomten. På så vis får alla en möjlighet att köpa tomten. Det här är dock en regel som är sällsynt förekommande i svenska hem. Kanske används den mer på andra platser?

Den som köper en tomt kan sedan bygga hotell eller hus på den. När en annan spelare landar på rutan, får denna betala hyra till husägaren. Hyran bestäms av hur mycket markägaren har valt att bygga på tomten. Desto mer bebyggt – desto högre hyra.

  • Fängelset

Fängelset är en särskild ruta i hörnet på spelplanen som gör att spelaren får stå över en tur. Hamna i fängelset kan man göra genom att hamna på fängelserutan, dra ett kort med texten ”Gå till fängelset”, eller genom att kasta tärningarna ”lika” 3 gånger på raken.

Är man i fängelset får man inte inkassera den betalning man för att passera ”gå”. Fängelset kan man bli fri ifrån genom att kasta tärningarna ”lika” på något av de tre första kasten efter man har hamnat i fängelse.

Man kan också bli fri från fängelset genom ett kort, som antingen drar från högen, eller köper från en annan spelare. Ett annat alternativ är att betala borgen, som är på 1000 kronor innan man försöker att kasta ”lika”.

  • Allmänning/Chans

Hamnar du på allmänning eller chans får du dra ett kort från högarna som ligger på spelplanen, och sedan göra precis som kortet säger.

Vinnare

Monopol går ut på att köpa och sälja fastigheter och tjäna så mycket pengar som möjligt. Det gäller att vara smart och investera i rätt tomter för att tjäna pengar på att de andra spelarna hamnar på just någon av dina tomter och tvingas betala hyra till dig. Vinnaren är den som i spelets slut är rikast eller blir ägare till hela staden.

Långt ifrån verkligheten

Monopol är, som de flesta nog förstår, inte det mest verklighetstrogna spelet. Siffrorna och räntorna som finns i spelet är förlegade eller bara helt uppåt väggarna. Exempelvis finns ett chanskort som lyder:

”Alla era fastigheter måste repareras. Betala för varje hus KR 500, för varje hotell KR 2 000”

När de här sifforna var aktuella kan vi bara spekulera i just nu – men längesen var det. Det här ju naturligtvis saker som är uppenbara, men jämförelsen kan ändå vara intressant att göra.

Ränta:

Till exempel är räntan på ett inteckningslån i spelet hela 10 %. Om marken som inteckningslånet står på säljs av spelaren, kan denne lösa lånet på en gång om så önskas (måste dock betala 10 % ränta). Om lånet ej löses med detsamma, ska ändå 10 % ränta betalas in, och denne måste betala 10 % ränta igen utöver kapitalskulden.

De här reglerna om räntor är det många som struntar i, särskilt om det är barn som spelar. Att sitta och räkna räntor i procent är den lite mer ”avancerade” nivån av spelet.

Räntor på de nivåerna är det ovanligt att se idag. Detta med tanke på att marken belånas och därmed används som säkerhet för lånet. Enligt finansportalen Sverigekontanter är bolåneräntan (vilket är den ränta som närmast bör jämföras) på ca 2% år 2016. Visserligen låg räntan på 11% år 1990 men det var finanskris i landet och den höga räntenivån bestod inte länge.

Gatornas pris:

Vad kostar det att bygga hotell på Norrmalmstorg? När hotellet på dagens Norrmalmstorg såldes år 2000 var priset 1,1 miljard. En hel del mer än vad det kostar i Monopol. Detta trots att det är ett av spelets dyraste gator. Men även om man ser på de billigare gatorna är skillnaden stor. Att köpa en liten etta på Västerlånggatan kostar idag ca tre miljoner.

Till spelets försvar ska sägas att spelet kom till Sverige år 1938 och att de priser som anges då speglade marknadsvärdet på gatorna. Men trots inflation så kommer man aldrig upp i dessa summor.

Men en sak stämmer fortfarande relativt bra. Det är trots allt fortfarande att bo på de billigare gatorna i monopolspelet än att bo på Norrmalmstorg (en av de dyrare).

Däremot speglar inte stationerna detta lika tydligt. Södra Station är idag främst bostäder och och priset hamnar på ca 2 miljoner för en normal lägenhet. På Östra Station är priset 10-20% högre.

Ovan nämnda siffror är tagna från en artikel i Aftonbladet från år 2000. Sedan dess har priserna ökat rejält. Men detta överlag över hela Stockholm vilket gör att Monopol fortfarande speglar verkligheten bra – i alla fall gällande var det är som dyrast att bo.