Om kortspelet Uno

Bild By MW (Sweden) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Bild By MW (Sweden) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNO_original.JPG

Året var 1971. I USA bråkade en barberare med sin son, som var lärare i samhällskunskap. Bråket handlade om kortspelet Crazy Eights som liknar det svenska vändåtta.

Barberaren hette Merle Robbins och var född 1912, på den tiden då det varken fanns datorer eller mobiltelefoner att förlora sig i. Man spelade sällskapsspel. Och vad gör man när man inte kommer överens om reglerna i ett spel? Barberarens lösning var att uppfinna ett nytt spel. Tillsammans med resten av familjen satte han igång och ritade upp spelet vid middagsbordet. När det var klart började familjen spara pengar för att kunna tillverka spelet.

Det tog säkert en stund för familjen att spara ihop de åtta tusen dollar som krävdes för att trycka upp 5 000 UNO-spel. Merle började sälja spelen från sin barberar-butik men många år senare sålde han rättigheterna till spelet till International Games för femtio tusen dollar, plus en licensavgift som företaget skulle betala honom för varje sålt spel. Idag tillverkas UNO i åttio länder av speljätten Mattel.

Hur många kan spela?

Man kan vara två till tio spelare.

Lämpliga åldrar

UNO är ett härligt spel som passar för alla åldrar men rekommenderas från sju år.

Kom igång

När ni har samlats bestämmer ni vem som ska blanda korten. Enligt reglerna ska man dra bland korten, och den som drar det högsta kortet får blanda och dela. Vi brukar alltid låta den yngsta deltagaren blanda.

Varje spelare ska ha sju kort. Resten lägger du i en hög på bordet med siffrorna uppåt. Det är det översta kortet som bestämmer vilken färg som gäller.

Nu gäller det att vara smart. Har du samma färg på handen som ligger i högen på bordet kan du spela vilket kort i den färgen som helst. Vill du byta färg kan du göra det genom att lägga samma valör som det översta kortet på bordet, men i en annan färg. Då blir det den färgen som gäller fortsättningsvis.

 

  • Det finns stoppkort i leken. När du lägger ett sådant får nästa spelare stå över en gång. Du som råkar ut för ett stoppkort kan inte lägga ett annat stoppkort på det första, men det kan nästa spelare göra. Detsamma gäller för vändkort och Drag 2-kort.
  • Lägger du ett vändkort vänder du helt enkelt spelets riktning.
  • Om du lägger ett kort med symbolen drag 2 får näste spelare dra två kort från högen och dessutom stå över sin tur.
  • Ett Stoppkort kan läggas på ett annat Stoppkort. Dock inte av spelaren som sitter efter den som lade det första Stoppkortet, utan av den därpå följande spelaren. Samma gäller också för Vändkort och Drag 2-kort.
  • Har du ett byt färg-kort? Grattis! Då kan du lägga ett sådant om du inte har fler kort i den färg som gäller och sedan välja vilken färg du vill spela.
  • Det roligaste och elakaste kortet är byt färg-drag 4-kortet. Det fungerar som Byt-färg-kortet men gör dessutom att nästa spelare måste dra fyra nya kort och får inte lägga något kort i den omgången.

 

Om du inte kan lägga något kort får du dra ett kort från högen. Kan du fortfarande inte? Då är det nästa spelares tur.

Innan du lägger ditt sista kort måste du ropa UNO! Missar du det får du dra två nya kort och stå över din tur.

Lycka till!